Lyssna, ladda ner

Lektionsidéer

En bra handledning för att ordna kurser i olika arbetslag. För t.ex sjuk och hälsovård, hemtjänstgrupper och andra grupper som behöver öva på sitt uttal.

Boken innehåller alla 32 sångerna texter med ackordanalys och förslag till övningar enskilt eller i grupp.