Lyssna, ladda ner

Boken Bra uttal

Boken har 21 specialskrivna låtar för uttalsträning.
Dessutom 11 välkända klassiska sånger.